Σκοπός της εργασίας αυτής είναι να παρουσιάσει μία εναλλακτική διδακτική προσέγγιση του θέματος που πραγματεύεται "Ο ρόλος της διατροφής στην υγεία του ανθρώπου", αξιοποιώντας το περιβάλλον ΠΥΘΕΑΣ : WikiQuESD, το οποίο βασίζεται σε κοινωνικο- εποικοδομιστικές προσεγγίσεις διδασκαλίας και μάθησης. θα περιγράψουμε το wiki μας, ποιος είναι ο σκοπός του ,σε ποιους απευθύνεται, με ποια αφορμή δημιουργήθηκε κτλπ.