Η συγκεκριμένη εργασία εκπονήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος Γ03Π06 "Σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού σε διαδικτυακό περιβάλλον" με διδάσκοντα τον Κλεισαρχάκη Μιχαήλ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης, κατά το χειμερινό εξάμηνο έτους 2019-2020. Η εκπαιδευτική αυτή εφαρμογή απευθύνεται σε μαθητές της Γ' τάξης Δημοτικού σχολείου.