Δραστηριότητα
Συζητήστε το παραπάνω ποίημα με τα μέλη της ομάδας σας. Αφού διαβάσετε το παρακάτω άρθρο και προβληματιστείτε απαντήστε στην ερώτηση. Πιστεύετε ότι το κρέας είναι απαραίτητη τροφή για την επιβίωση του ανθρώπου;