Πρωτεΐνες

Πρωτεΐνες

Gap-fill exercise

Fill in all the gaps, then press "Check" to check your answers. Use the "Hint" button to get a free letter if an answer is giving you trouble. You can also click on the "[?]" button to get a clue. Note that you will lose points if you ask for hints or clues!
Οι πρωτεΐνες βρίσκονται στην θέση της διατροφικής . Είναι μια ομάδα η οποία αποτελείται από διάφορα είδη αλλά και . Αυτές όταν συνδιάζονται με τα γαλακτοκομικά επιφέρουν ασβέστειο και βοηθούν στην ανάπτυξη των καθώς επίσης ενισχύουν τον μεταβολισμό.