Αφού παρακολουθήσαμε το προηγούμενο βίντεο ας χωριστούμε σε 4 ομάδες των 4 ατόμων ανάλογα με τις κατηγορίες των τροφίμων που υπάρχουν στην διατροφική πυραμίδα. Ας δούμε όμως πρώτα λίγες πληροφορίες για να τις γνωρίσουμε καλύτερα!!